Prévu bewind en beheer

Beschermingsbewind en mentoraat, budgetbeheer en - begeleiding

Beschermingsbewind

Bewindvoering wordt ook beschermingsbewind genoemd. Dit bewind wordt altijd aangevraagd bij de rechtbank. De rechter zal per vonnis aangeven of u onder bewind gesteld wordt.

U kunt dit zelf aanvragen bij rechtbank, via uw hulpverlener en/of via Prévu bewind en beheer. De wet geeft aan dat er een aantal specifieke redenen zijn om onder bewind gesteld te worden. Als een of meer van de volgende redenen voor u van toepassing zijn dan kunt u bewindvoering aanvragen:

1. Fysieke beperkingen
2. Psychische beperkingen
3. Geldverspilling
4. Problematische schulden
5. Een combinatie van deze punten

Als u onder bewind gesteld wordt dan betekent dat de bewindvoerder het beheer over uw geld en goederen krijgt. Prévu bewind en beheer zal dit zoveel mogelijk afstemmen op uw persoonlijke situatie. Prévu bewind en beheer stelt echter prioriteiten die leidend zijn voor het beheer van uw geld. 

Beschermingsbewind wordt minimaal opgestart voor een periode van vijf jaar. Er kunnen echter redenen zijn om dit korter of langer te laten duren. Het opheffen van het bewind wordt ook door een rechter uitgesproken. Tot het moment van uitspraak staat u onder bewind.

Wat kost bewind?  klik hier


E-mailen
Bellen